Polityka Prywatności

DANE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Właścicielem serwisu internetowego www.mrmrsfit.pl, jest spółka Królikowscy Food Invest Sp. z o.o. z siedzibą
    w Duchnowie, przy ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Duchnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000571968, NIP  532 205 33 29, REGON: 362310160, kapitał zakładowy 80.000 zł.
  2. Administratorem danych osobowych w ramach przedmiotowej Polityki Prywatności Klientów serwisu, jest spółka Królikowscy Food Invest Sp. Z o.o. z siedzibą w Duchnowie, przy ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Duchnów
  3. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pocztą e-mailową pod adresem rodo@mrmrsfit.pl oraz pocztą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres: Królikowscy Food Invest z o.o., ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Duchnów
CEL I SPOSÓB POZYSKIWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzana w celach realizacji umowy oraz celach marketingowych i promocyjnych. Cele marketingowe i promocyjne mogą być realizowane po udzieleniu wcześniejszej zgody. Kiedy i jak pozyskujemy Twoje dane osobowe:

a)  składanie i realizacja zamówienia – Twoje dane osobowe, pozyskujemy w celu realizacji zamówienia usługi, czyli dostawy cateringu dietetycznego. Podczas składania zamówienia usługi pozyskujemy konkretne dane osobowe niezbędne do jego realizacji, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego. Dane pozyskiwane są za pośrednictwem: witryny internetowej podczas zamówienia cateringu drogą online, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, przy wykorzystaniu udostępnionego formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowe www.mrmrsfit.pl w zakładce „kontakt” oraz drogą telefoniczną. Dane pozyskane w wiadomości e-mail lub formularzu kontaktowego są również danymi osobowymi i są niezbędne do realizacji zamówienia. Twoje dane będą również przetwarzane do rozliczenia należności za usługi przez nas świadczone. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwi rozpoczęcie realizacji zamówienia.

b) rozpoczęcie i obsługa procesu reklamacyjnego – Twoje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w przypadku rozpoczęcia procesu reklamacyjnego związanego z realizacją umowy zakupu usługi cateringu dietetycznego. Reklamację należy złożyć drogą e-mailową, za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.mrmrsfit.pl lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, wysyłając reklamację na adres administratora danych osobowych. W celu realizacji reklamacji poprosimy o podanie danych osobowych niezbędnych do potwierdzenia tożsamości. Dane podawane przy składaniu reklamacji są tymi samymi danymi, które zostały podane podczas składania zamówienia. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwi rozpoczęcie procesu reklamacyjnego.

c) cele marketingowe i promocyjne – Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych, ale tylko i wyłącznie po udzielonej przez Ciebie wcześniej zgodzie. Wyrażenie zgody następuje poprzez akceptację  zamieszczonych na stronie internetowej mrmrsfit.pl lub w otrzymanej korespondencji e-mailowej, klauzul dotyczących zgód marketingowych. Zakres zgód marketingowych dotyczy: możliwości przesłania drogą elektroniczną ofert handlowych i promocyjno-informacyjnych oraz kontaktu marketingowego przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji elektronicznej.  Jeśli udzielisz nam wcześniejszej zgody, będziemy informowali Cię o akcjach marketingowych związanych z promocjami, konkursami, programami i innymi akcjami związanymi z promocją naszych produktów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych. W przypadku braku Twojej zgody, dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych i promocyjnych. W każdej chwili możesz wystąpić o usunięcie wyrażonych zgód na przesyłanie informacji marketingowych.

d) dane zbierane automatycznie – kiedy odwiedzasz stronę naszego serwis www.mrmrsfit.pl zbierane są automatycznie dane, zawierające dane o witrynie z której do nas dotarłeś, takie jak nazwa domeny, typ przeglądarki, której używałeś, rodzaj systemu operacyjnego oraz logi dostępowe z informacjami o numerze IP. Dane te uniemożliwiają bezpośrednią identyfikacje Twojej osoby, mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników lub zbierania danych demograficznych.

INFORMACJE POZYSKANE Z LOGÓW DOSTĘPOWYCH

Informujemy, że na podstawie danych z logów dostępowych serwisu www.mrmrsfit.pl zbieramy informacje dotyczące wykorzystania naszego serwisu przez użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

PLIKI COOKIES

Nasz serwis mrmrsfit.pl używa plików cookies, które umożliwiają  poznanie sposobu i formy korzystania z serwisu przez naszych użytkowników oraz do pozyskania danych statystycznych.  Pliki cookies to krótkie pliki tekstowe, które dany serwis zapisuje na dysku urządzenia końcowego, na którym korzystasz z naszej witryny, np. na komputerze, tablecie czy telefonie komórkowym. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie, a pozyskane tą drogą dane są anonimowe.  Korzystając ze strony mrmrsfit.pl możesz otrzymywać ciasteczka podmiotów trzecich z którymi współpracujemy, takich jak np.: Google czy Facebook. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny komunikat. Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Państwa, kiedy przesyłany jest plik cookies, jak również blokowania przesyłu tych plików. Rezygnacja z zapisywania plików cookies w swojej przeglądarce, może  spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania plikami cookies.

PODSTAWA DO ZATRZYMANIA, PRZETWARZANIA ORAZ USUNIĘCIA DANYCH:

a) zawarcie umowy kupna cateringu dietetycznego – jest podstawą do realizacji zamówionej i zakupionej usługi cateringu dietetycznego. Zakup dokonany może być: za pośrednictwem strony internetowej, drogą e-mailową lub telefoniczną potwierdzoną jednak drogą e-mailową. Dane osobowe zamawiającego pozyskane podczas zwartej umowy kupna usługi będą przechowywane do czasu realizacji zawartej umowy. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest realizacja warunków Umowy Sprzedaży cateringu dietetycznego.

b) dobrowolne udzielenie zgód marketingowych – pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, tylko i wyłącznie na podstawie uzyskanej wcześniej od Państwa zgody. Podstawą prawną do przetwarzania tak pozyskanych danych osobowych  jest realizacja działań marketingowych na podstawie wyrażonej przez Państwa wcześniej zgody.

c) obowiązek wynikający z przepisów prawa – obejmuje on uzasadnione sytuacje uzasadnione, które wynikają z obowiązujących regulacji prawnych jak np. ustawy o rachunkowości (zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy
o rachunkowości.)

PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, prze firmy z którymi współpracujemy. Firmy te nie są administratorami danych, dlatego przetwarzają je w ściśle określonym zakresie, wynikającym z realizacji umowy sprzedaży cateringu dietetycznego.  Twoje dane osobowe w niektórych sytuacjach będą przekazywane następującym podmiotom czy osobom:

a) upoważnieni pracownicy naszej firmy oraz osoby współpracujące, którym Twoje dane osobowe są niezbędne do wykonywania pracy związanej z obsługą, realizacją i dostawą zamówionego cateringu dietetycznego;

b) inni odbiorcy, tacy jak np.: podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z nasza firmą, firmy dostarczające oprogramowania, banki, firmy księgowe, radcy prawni;

c) urzędy państwowe i organy publiczne – np.: Urząd Skarbowy czy inny podmiot państwowy,
który będzie miał podstawę prawną, aby wystąpić do nas o udostępnienie Twoich danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA I USUWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe pozyskane w ramach realizacji zamówienia, przetwarzane będą do zakończenia realizacji zamówienia. Po zakończeniu korzystania z naszych usług, Twoje dane będą przetwarzane przez okres:

a) pięciu pełnych lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie zakończenia z korzystania usług (zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości)

b) przez 5 pięć pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody – W odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych

c) informacje pozyskane z plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez czas istnienie ustawiony na Twoim komputerze . Zawsze możesz w każdej chwili samemu je skasować. Do skasowania tych informacji musisz skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej.

PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH OSOBOWYCH:
  1. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w zakresie: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ograniczenia prawa do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  2. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, w przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r
AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za poświęcony czas i zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Informujemy również, że w związku z rozwojem oraz potrzebami, jakie mogą się pojawić w ramach świadczenia oferowanych przez nas usług, bądź zaistniałych zmian regulacyjnych, jesteśmy uprawnieni do aktualizacji bądź zmiany przedmiotowej Polityki Prywatności.  Aktualna wersja polityki prywatności dostępna jest na naszej stronie internetowej www.mrmrsfit.pl w zakładce Polityka Prywatności oraz w siedzibie naszej firmy.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@mrmrsfit.pl lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej www.mrmrsfit.pl/kontakt.