Rozumienie współczesności dzięki podręcznikowi Nowej Ery do klasy 4

Czasy współczesne w podręczniku Nowej Ery

“Ponad słowami. Język polski. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 4. Zakres podstawowy i rozszerzony” obejmuje współczesność, czyli czasy w kulturze literackiej po drugiej wojnie światowej. W Polsce współczesne czasy rozpoczęły się, kiedy partie komunistyczne bloku wschodniego utworzyły tak zwaną “Żelazną kurtynę”, oddzielającą Polskę od świata zachodniego. Ten podział między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Zachodnią Europą był wynikiem tego, że Związek Sowiecki zwyciężył z nazistowskimi Niemcami w wojnie. 

To wszystko wpłynęło na wieloletni letarg w kulturze polskiej, kiedy to pisarze i poeci często byli zmuszeni do pisania tekstów wychwalających Związek Sowiecki i Stalina, aby mieć pieniądze na utrzymanie. Wśród nich byli młodzi Wisława Szymborska i Czesław Miłosz, których późniejsza rehabilitacja poprzez znane do dziś dzieła, doprowadziła jednak do tego, że ich twórczość jest ceniona i omawiana do dziś w szkołach i uniwersytetach. 

Przełomy ostatnich dekad 

Podręcznik omawia nie tylko przełomy w literaturze polskiej w ostatnich kilku dekadach, lecz także przemiany społeczno-kulturowe, które zawsze wpływają na twórczy proces pisarzy i artystów. Szczególnie w Polsce odnotowuje się wydarzenia związane z “Solidarnością”, która stała się symbolem i zbiorowym mitem w walce o otwarcie granic do świata zachodniego. Również wybór Jana Pawła II na papieża jest wydarzeniem, które wpłynęło na polską kulturę i społeczeństwo.

Od czasów komunistycznych, poprzez powstawanie nowych obiegów, aż do amerykanizacji polskiego społeczeństwa, wspomniany podręcznik omawia te kluczowe wydarzenia. Wpłynęły one i wciąż wpływają na postrzeganie świata przez Polaków. Wszystko to jest połączone jak sieć: literatura, kultura, sztuka i życie społeczne. 

Konstrukcja podręcznika

Podręcznik został tak skonstruowany, aby ułatwić jak najszybsze i najlepsze przyswojenie wiedzy. Dzięki zadaniom i aranżacji graficznej atrakcyjniejsze jest uczenie uczniów przez nauczycieli. Poza tym podręcznik zawiera mnóstwo zadań, które świetnie przygotują do egzaminu maturalnego. Jako że jest to podręcznik do klasy 4, zawiera on również cenne wskazówki przed maturą, aby dobrze napisać zadania otwarte. 

Maturzyści ponad słowami

Dobry początek

4 klasa  liceum czy technikum to specyficzny czas, kiedy uczniowie muszą mierzyć się z widmem nadchodzącej matury. Również wtedy przychodzi moment, by zweryfikować dotąd zdobytą wiedzę i jakoś obyć się z jej wykorzystywaniem w kontekście utworów współczesnych. “Ponad słowami. Język polski. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 4. Zakres podstawowy i rozszerzony księgarnia internetowa” stanowi dobry początek dla uporządkowania swoich zdolności, a co więcej – dla poszerzenia horyzontów. 

Więcej niż matura

Choć ostatnie lata liceum mijają pod znakiem ciągłych przygotowań do matury, nie należy zapominać, iż wówczas zdobyta wiedza pozostanie z nami na długie lata. Podręcznik do języka polskiego “Ponad słowami”  (opracowanie zbiorowe) dopełnia przygotowania egzaminacyjne, jak i szeroko pojętą erudycję i oczytanie uczniów. 

Najważniejsze jest wnętrze 

Podręcznik łączy treści z okresu współczesności, nie tylko z zakresu literackiego, ale także językowego i kulturowego. Czytelnie uporządkowana szata graficzna sprzyja przyswajaniu wiedzy, a kompleksowe opracowanie tekstów ułatwia ich dogłębne omówienie. Treści zamieszczone w podręczniku przybliżają zarówno utwory literackie, jak i realia epoki, do jakiej przynależą. Przy tym wciąż pozostaję otwarte na nowe interpretacje, wzbogacone o komentarze do lektur oraz ukazują aspekt dialogu z tradycją. 

Co na to uczniowie?

“Ponad słowami” łączy w sobie zarówno przystępną formę podawczą, jak i bogactwo treści, nie zrażając przy tym do siebie rzeszy uczniów. Daje tak podstawy dla rozumienia języka i twórczości, jak i ich znaczne rozszerzenie. Podręcznik jest kompromisem wypracowanym między powszechnie rozumianymi wartościami literackimi, a rzeczywistością maturzystów. Pozwala poznać kolejne etapy polskiej twórczości oraz skonfrontować je z dotychczas przyswojonymi utworami. Stanowi zarówno nośnik myśli współczesnej, łatwy do zrozumienia dla uczniów 4 klasy liceum czy technikum, jak i pole porównawcze przeszłych wartości i idei.

Ponad słowami dla klasy 4 – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego

Zakres materiału Ponad słowami 

Część 4 podręcznika Ponad słowami – publikacji cenionego wydawnictwa Nowa Era, przeznaczonego do nauki języka polskiego w szkołach ogólnokształcących i technicznych – przedstawia materiał przybliżający polską i zagraniczną literaturę współczesną wraz z najważniejszymi jej zagadnieniami, motywami oraz charakterystyką dzieł konkretnego nurtu lub twórcy. Podręcznik, realizując wytyczne najnowszej podstawy programowej, gromadzi informacje, zagadnienia oraz ćwiczenia dotyczące lektur omawianych na lekcjach języka polskiego zarówno w ramach poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz tekstów uzupełniających.

Ponadto Ponad słowami. Klasa 4 zawiera treści kształcące zarówno miękkie umiejętności komunikacyjne, jak i zdolność tworzenia wartościowych, rzeczowych i poprawnych ortograficznie, interpunkcyjnie i stylistycznie tekstów. Duży nacisk położony zostaje na spójność tesktu oraz dogłębnej analizie omawianych przykładów.

Ponad słowami prezentuje uczniowi szerszy kontekst literacki i kulturowy: oprócz lektur zawartych w kanonie przywołane zostają teksty do nich nawiązujące, z nimi polemizujące lub realizujących dany motyw w odmienny sposób.

 

Ponad słowami. Klasa 4 – zalety podręcznika:

  • klarowny układ chronologiczno-tematyczny oraz blokowy układ treści
  • atrakcyjna i przejrzysta szata graficzna – liczne reprodukcje, zdjęcia, wykresy, infografiki oraz inne materiały graficzne pomagające w utrwalaniu zdobytych wiadomości, porządkujące wiedzę oraz prezentujących historyczne, kulturalne i filozoficzne tło omawianych dzieł
  • szczegółowe opracowania lektur, ułatwiające ich zrozumienie, umiejscowienie w czasie i konwencji oraz zapamiętanie najważniejszych informacji
  • obecność ciekawych komentarzy poszerzających kompetencje interpretacyjne ucznia
  • ćwiczenia kształcące metodologię samodzielnej analizy tekstu
  • duży nacisk na kształcenie językowych i kulturowych kompetencji ucznia
  • bloki tematyczne poświęcone rozprawce maturalnej (spójność, styl, porządek pracy, interpunkcja, ortografia)